onas
Zarząd
Członkowie
Działalność
Seminaria
zebrania
Organizacyjne
Statut
Kontakt
Linki
ptets
 
 
 
 
 

Tekst uchwalony na Zjeździe Delegatów dnia 8 V 1990 roku i zatwierdzony przez Sąd Wojewódzki w Warszawie dnia l4 XI 1990 roku

Statut do pobrania w formie PDF.
<< Powrót na stronę główną <<