onas
Zarząd
Członkowie
Działalność
Seminaria
zebrania
Organizacyjne
Statut
Kontakt
Linki
ptets
 
 
 
 
 

Członkami zwyczajnymi - krajowymi PTETiS mogą zostać obywatele polscy pracujący naukowo w zakresie elektrotechniki lub elektroniki.
Członków zwyczajnych - krajowych przyjmuje Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, podpisanej przez dwóch członków wspierających.
Deklaracja członkowska

Roczna składka członkowska wynosi: 30,-PLN
Konto bankowe: 47 2490 0005 0000 4530 8178 0518
Alior Bank
(od listopada 2015r.)

<< Powrót na stronę główną <<